1. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi dobę; doba trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Najemcy
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się że został on wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenie pobytu poza okres zgłoszony w dniu przybycia, Gość  hotelowy  powinien zgłosić do godziny 9.00 w dniu w którym upływa termin najmu pokoju. Apartament uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę możliwości wolnych miejsc.
 3. Po przyjeździe konieczne być może zakwaterowanie na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, przy przekazywaniu kluczy od apartamentu Gość zobowiązany jest do podpisania regulaminu.
 4. Zadatek za pobyt  należy wpłacić w ciągu 48h- dni robocze,  w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h  rezerwacja będzie anulowana.
 5. Zadatek pobrany na poczet rezerwacji apartamentu nie podlega zwrotowi.
 6. Resztę pieniędzy za pobyt- gotówka, należy wpłacić bezpośrednio po przyjeździe przy przekazaniu apartamentu.
 7. Na życzenie Najemcy zostanie wystawiony rachunek lub faktura VAT
 8. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki w ilości jedna zmiana, przy dłuższych pobytach (ponad tydzień), na życzenie Najemcy w połowie pobytu może zostać wymieniona; apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy, dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą.
 9. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu i rzeczy należących do Najemcy.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i awarie na obiekcie oraz w apartamentach które wynikły nie z jego winy.
 13. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
 14. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00; cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 16. Zakazuje się wynoszenia wyposażenia apartamentu poza lokal.
 17. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia
 18. Zabrania się  w apartamencie  palenia tytoniu.
 19. Wysłanie karty zgłoszeniowej online stanowi akceptację powyższego regulaminu.
 20. Koszt zgubienia: kluczy 50zł, uszkodzenie lub zgubienie pilota do bramy 150zł, zgubienie kluczy z pilotem 200zł